Plenaire lezing: Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen

Hoe organiseren we een excellente aanpak in het basisonderwijs?

Dr. Ria Kleijnen

Over de lezing

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat gesteld worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

In deze presentatie wordt het actieplan van het Stimuleringsprogramma toegelicht. De centrale vraag hierbij is: hoe organiseren we een excellente integrale aanpak in het basisonderwijs? De combinatie van preventie, remediëren, compenseren en de inzet van ICT is hierbij cruciaal.

Over de spreker

Ria Kleijnen is taalkundige en heeft ruim 40 jaar ervaring op het gebied van dyslexie in praktijk (onderwijs én zorg) en wetenschap. Zij was verbonden aan universiteiten en hogescholen en leidde een aantal projecten op dit gebied. Sinds 2015 is zij projectleider Dyslexie in Transitie (preventieve ketenzorg dyslexie), waarbij ze inzet op een vruchtbare samenwerking tussen scholen, dyslexie-instituten, ouders en beleidsmakers. Met deze 'bagage' vervult zij - samen met Evelien Krikhaar - het inhoudelijk kwartiermakerschap van het Stimuleringsprogramma.

terug naar het programma >>

Inschrijven

voor de Masterclass op
donderdag 14 november 2019

Locatie

KAS evenementenlocatie
Bleek 13
3447 GV  Woerden

Locatie De Kas

Locatie De Kas interieur

Tijd

13.00 - 16.00 uur,  aansluitend een borrel tot 17.00 uur

Studiebelasting

3 uur

Kosten

€ 175,- per persoon

Datum

  • donderdag 14 november 2019

Accreditatie

Accreditatie voor deze Masterclass is aangevraagd bij:
- NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Lexima Academie 2