Masterclass Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

Inhoud

De invulling en uitvoering van een integrale aanpak LLD op het gebied van preventie, remediëren en compenseren met dyslexiesoftware is cruciaal voor de prestaties en de motivatie van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse leerlingen zich niet betrokken voelt bij het leesonderwijs op school. Als het gaat om leesplezier staat Nederland onderaan op de internationale ranglijst. Hoe kunnen we dit aanpakken? En welke rol kunnen digitale oplossingen hierbij spelen?

De integrale aanpak LLD is een actueel onderwerp, zeker nu het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Stimuleringsprogramma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Met behulp van dit stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat gesteld worden om op systematische wijze te werken aan preventie en op integrale en effectieve wijze laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie aan te kunnen pakken. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Samenwerking met Landelijk Stimuleringsprogramma

Deze Masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met het Landelijk Stimuleringsprogramma. Alle inspanningen van het Stimuleringsprogramma zijn erop gericht om kinderen met leesproblemen en dyslexie1. zo geletterd mogelijk te maken en2. zich zo competent mogelijk te voelen.
Keynote Masterclass: Dr. Ria Kleijnen. 

Doelgroep

Deze Masterclass is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers, orthopedagogen, psychologen, logopedisten, leesspecialisten, dyslexiecoaches, MasterSENs, ambulant begeleiders, dyslexiebehandelaars, leraren, directies en bestuurders in PO en SO.

Werkwijze

U volgt tijdens deze Masterclass allereerst de plenaire lezing, daarna maakt u op de middag zelf de keuze welke lezingen u volgt in ronde 1 en 2. Na afloop ontvangt u een deelnemerscertificaat.

Programma

12:30 - 13:00 Inloop -  met koffie en thee
13:00 - 13:10 Welkom
13.10 - 14.00 Plenaire lezing: 
- Dr. Ria Kleijnen Lees meer>>
14:00 - 14:15 Zaalwissel
14:15 - 15:00 Workshopronde 1
15:00 - 15:15 Zaalwissel en pauze - met koffie en thee
15:15 -16:00 Workshopronde 2
16:00 - 17:00 Borrel
Napraten met hapje en drankje

Inschrijven

voor de Masterclass op
donderdag 14 november 2019

Locatie

KAS evenementenlocatie
Bleek 13
3447 GV  Woerden

Locatie De Kas

Locatie De Kas interieur

Tijd

13.00 - 16.00 uur

Studiebelasting

3 uur

Kosten

€ 175,- per persoon
profiteer van de vroegboekkorting:
bij aanmelding vóór 16 september a.s. ontvangt u €20,- korting

Datum

  • donderdag 14 november 2019

Accreditatie

Accreditatie voor deze Masterclass is aangevraagd bij:
- NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Lexima Academie 2