Bovenschoolse Aanpak Dyslexie voor het VO

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze (nieuwe) compenserende programma's voor in het voortgezet onderwijs.

Het Lexima Bovenschools Arrangement betekent meer doen met minder geld door onder andere:

  • kennisontwikkeling leesonderwijs
  • optimaal inzetten dyslexiesoftware
  • samenwerken en kansen benutten

Lexima helpt u hier graag bij en biedt een structurele bovenschoolse oplossing die efficiënt te implementeren is en die bovenal de "feel-good factor" bij leerlingen, ouders en leerkrachten verhoogt. Een goed geregisseerde bundeling van krachten levert grotere leeropbrengsten op.
Tegelijkertijd wordt het dyslexiebeleid  en implementatieproces voor een langere periode geborgd. Resultaat: minder uitval door leesachterstanden, het plezier in leren neemt toe, leerlingen kunnen school en studie beter volhouden, lees- en leerprestaties verbeteren én de school realiseert besparingen in tijd en geld.

Lexima nodigt alle remedial teachers, dyslexie specialisten, zorgcoördinatoren en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te wonen. We verheugen ons op uw  komst!

Programma >>

Datum en locatie >>

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -  met koffie en thee
13:30 - 13:35 Welkom en inleiding
- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs   
13:35 - 13:50 Compenseren in het Voortgezet Onderwijs
Wetenschappelijke onderbouwing en theoretische achtergronden 
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
13:50 - 14:20 Demonstratie Kurzweil
Maak kennis met Kurzweil en laat u informeren over de good practice verhalen van Kurzweil in het VO
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
14:20 - 14:50 Nieuw! Alinea
Maak kennis met Alinea: slimme tools die lezen en schrijven makkelijker maken, in elke situatie
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
 
14:50 - 15:10 Nieuw! Read & Write
Maak kennis met gebruiksvriendelijke, geavanceerde dyslexiesoftware in de Cloud
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
 
15:10 - 15:30 Bovenschoolse integrale aanpak
Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?
- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs
.
15:30 - 16:00 Vragen en mogelijkheid voor persoonlijk advies


Datum en Locatie

Op dit moment zijn er nog geen data bekend. Indien u meer informatie wilt over een van bovenstaande onderwerpen kunt u een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl

Op dit moment zijn er nog geen data bekend.

Indien u meer informatie wilt over een van de onderwerpen kunt u een e-mail sturen naar  educatie@lexima.nl