Studiemiddag Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie (voor het PO)

Programma >>

Datum en locatie >>

Ontmoet professionals uit het onderwijs en deel ervaringen over een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen. Met een goed doordacht plan wordt de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software eenvoudig en succesvol.

Een effectieve aanpak

Lexima werkt met een bewezen effectieve aanpak die op eenvoudige en doeltreffende wijze bovenschools ingezet kan worden om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Met deze aanpak werken scholen samen aan het voorkomen van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie door de inzet van preventieve software. Want met de inzet van Bouw! voorkomt u onnodige leesproblemen. Daarnaast bieden scholen adequate hulp bij hardnekkige lees- en spellingproblemen door de inzet van remediërende en compenserende software. Met de inzet van bijvoorbeeld Alinea of Read&Write kunnen leerlingen met dyslexie zelfstandig functioneren op hun eigen niveau.

Tijdens de studiemiddag:

  • Krijgt u zicht op de succesvolle (bovenschoolse) aanpak voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Met deze aanpak voorkomt u onnodige leesproblemen en kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau.
  • Maakt u kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima. 
  • Hoort u goede praktijkvoorbeelden van professionals uit het onderwijs. 

U maakt tijdens de studiemiddag zelf een keuze welke workshops u gaat volgen.

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -  met koffie en thee
13:30 - 14:00 Welkom en introductie Integrale aanpak
Informatie over de integrale aanpak van het aanpakken van leesproblemen en laaggeletterdheid.
- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs
- Debby Merema, Orthopedagoog
14:00 - 14:10 Zaalwissel
14:10 - 15:00 Workshopronde 1:
Workshop 1: Preventie van leesproblemen en laaggeletterdheid: Wetenschappelijke inzichten
Over de wetenschappelijke achtergrond van preventie van onnodige leesproblemen en labels dyslexie.
- Prof.dr. Aryan van der Leij
  (
op 10 april: Danielle Vogelpoel, dyslexiespecialist)
Workshop 2: Preventie en Remediëren met ICT De wetenschappelijke onderbouwing, theoretische achtergronden en praktische inzet van de programma's Bouw!, BLOON en Dexlex komen aan bod.
- Debby Merema, orthopedagoog
15:00 - 15:10 Zaalwissel
15:10 - 16:00 Workshopronde 2:
Workshop 1: Preventie van leesproblemen en laaggeletterdheid: Wetenschappelijke inzichten
Over de wetenschappelijke achtergrond van preventie van onnodige leesproblemen en labels dyslexie.
- Prof.dr. Aryan van der Leij
  (
op 10 april: Danielle Vogelpoel, dyslexiespecialist)
Workshop 2: Compenserende dyslexie-ICT
Theoretische achtergronden en demonstratie van de compenserende programma's Read&Write (voor Chromebooks) en Alinea. 
- Debby Merema, orthopedagoog
16:00 - 17:00 Borrel
Gelegenheid voor het stellen van vragen, ervaringen uitwisselen en napraten onder het genot van een hapje en een drankje.


Datum en Locatie

3 april 2019
VOL
Amsterdam Level Eleven
Stationsplein 51 - 53
1012 AB Amsterdam
Routebeschrijving
10 april 2019
VOL
Den Haag Mercure Hotel
Spui 180
2511 BW Den Haag
17 april 2019 Hengelo City Hotel Hengelo
B.P. Hofstedestraat 50
7551 DG Hengelo

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Aanmelden>>

Inschrijven/Aanmelden >>

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Data en locatie >>

Tijd

13.30 - 16.00 uur, aansluitend een borrel tot 17.00 uur

Bouw