Webinars over preventieve aanpak en compenserende software

De studiemiddagen voor onderwijsprofessionals over de effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen gaan, als gevolg van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, door als twee verschillende webinars. De eerste webinar gaat over de preventie aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie met het programma Bouw!. De tweede webinar gaat over het succesvol inzetten van compenserende dyslexiesoftware.

Een effectieve aanpak

Het leesonderwijs in het primair onderwijs staat onder druk. Het percentage jongeren dat een taalachterstand heeft neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt. Met de inzet van het preventieve programma Bouw! kunnen onnodige leesproblemen en diagnoses dyslexie worden voorkomen. Met de inzet van compenserende dyslexiesoftware kunnen leerlingen zelfstandig en op hun eigen cognitieve niveau functioneren.

Voor wie?

De webinars zijn bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers, leesspecialisten en leerkrachten in het basisonderwijs.

Data

Het programma wordt aangeboden in twee afzonderlijke webinars van elk drie kwartier op:

  • woensdag 15 april 2020
  • donderdag 23 april 2020

Als u aan beide sessies wilt deelnemen dient u zich voor beide sessies afzonderlijk aan te melden. Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Programma webinar 'Preventie'
10.00 uur tot 10.45 uur

  • Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog, vertelt over laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Wat zegt de wetenschap en wat zijn de maatschappelijke gevolgen? 
  • Debby Merema, onderwijsadviseur/orthopedagoog, vertelt over een preventieve aanpak van leesproblemen met het programma Bouw!. Ze laat zien hoe het programma werkt en gaat in op de kenmerken van het programma en de doelgroep. 
  • Henri Smit, consultant Passend Onderwijs, sluit de webinar af met tips voor het stroomlijnen van de implementatie.

Programma webinar 'Compenseren'
11.00 uur tot 11.45 uur

  • Debby Merema, onderwijsadviseur/orthopedagoog, gaat in op de theoretische achtergrond van compenserende dyslexiesoftware en de toegevoegde waarde voor leerlingen met dyslexie. Aan de hand van het compenserende programma Read&Write laat ze zien hoe zo'n programma in de praktijk werkt.
  • Henri Smit, consultant Passend Onderwijs, sluit de webinar af met tips voor het stroomlijnen van de implementatie.

Tijd webinars

'Preventie': 10.00 - 10.45 uur
'Compenseren': 11.00 - 11.45 uur

Data en aanmelden

woensdag 15 april 2020
- aanmelden webinar 'Preventie'  >>
- aanmelden webinar 'Compenseren' >>

donderdag 23 april 2020
- aanmelden webinar 'Preventie'  >>
- aanmelden webinar 'Compenseren' >>

Kosten

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Locatie

Vanaf elke computer met een internetverbinding

Bouw