Bovenschoolse Aanpak Dyslexie voor het VO

Tijdens deze gratis studieochtend krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze (nieuwe) compenserende programma's voor in het voortgezet onderwijs.

Het Lexima Bovenschools Arrangement betekent meer doen met minder geld door onder andere:

  • kennisontwikkeling leesonderwijs
  • optimaal inzetten dyslexiesoftware
  • samenwerken en kansen benutten

Lexima helpt u hier graag bij en biedt een structurele bovenschoolse oplossing die efficiënt te implementeren is en die bovenal de "feel-good factor" bij leerlingen, ouders en leerkrachten verhoogt. Een goed geregisseerde bundeling van krachten levert grotere leeropbrengsten op.
Tegelijkertijd wordt het dyslexiebeleid  en implementatieproces voor een langere periode geborgd. Resultaat: minder uitval door leesachterstanden, het plezier in leren neemt toe, leerlingen kunnen school en studie beter volhouden, lees- en leerprestaties verbeteren én de school realiseert besparingen in tijd en geld.

Lexima nodigt alle remedial teachers, dyslexie specialisten, zorgcoördinatoren en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs uit om deze inspirerende ochtend bij te wonen. We verheugen ons op uw  komst!

Binnenkort volgen de data, de locaties en het programma voor de studieochtenden van schooljaar 2019-2020. 

Binnenkort volgen de data, de locaties en het programma voor de studieochtenden van schooljaar 2019-2020. 

Indien u meer informatie wilt kunt u een e-mail sturen naar  educatie@lexima.nl