Studiemiddag Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie (voor het PO)

Ontmoet professionals uit het onderwijs en deel ervaringen over een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen. Met een goed doordacht plan wordt de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software eenvoudig en succesvol.

Een effectieve aanpak

Lexima werkt met een bewezen effectieve aanpak die op eenvoudige en doeltreffende wijze bovenschools ingezet kan worden om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Met deze aanpak werken scholen samen aan het voorkomen van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie door de inzet van preventieve software. Want met de inzet van Bouw! voorkomt u onnodige leesproblemen. Daarnaast bieden scholen adequate hulp bij hardnekkige lees- en spellingproblemen door de inzet van remediërende en compenserende software. Met de inzet van bijvoorbeeld Alinea of Read&Write kunnen leerlingen met dyslexie zelfstandig functioneren op hun eigen niveau.

Tijdens de studiemiddag:

  • Krijgt u zicht op de succesvolle (bovenschoolse) aanpak voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Met deze aanpak voorkomt u onnodige leesproblemen en kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau.
  • Maakt u kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima. 
  • Hoort u goede praktijkvoorbeelden van professionals uit het onderwijs. 

U maakt tijdens de studiemiddag zelf een keuze welke workshops u gaat volgen.

Deelname is gratis. 

Binnenkort volgen hier de data, de locaties en het programma voor de studiemiddagen van schooljaar 2019-2020. 

Tijd

13.30 - 16.00 uur, aansluitend een borrel tot 17.00 uur

Kosten

Deelname is gratis. 

Binnenkort volgen de data, de locaties en het programma voor de studiemiddagen van schooljaar 2019-2020. 

Bouw