Studiemiddag Compenserende dyslexiesoftware

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij het begeleiden van leerlingen met dyslexie en/of leesproblemen.

Inhoud

Tijdens deze studiemiddag staat compensatie van lees- en spellingproblemen centraal. Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en u maakt kennis met de diverse programma's. De trainer geeft informatie over de praktische inzet van de software en geeft vele voorbeelden uit de praktijk. Ook gaat u zelf aan de slag met de programma's, om zo de functionaliteiten te ervaren.

Programma's die aan bod komen:

  • Kurzweil 3000 en Kurzweil Mobile
  • Alinea en Alinea App
  • Read&Write
  • Appwriter

Er is ruimte voor vragen en na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Werkwijze

  • Centrale kennisdeling, discussie en praktisch werken wisselen elkaar af.
  • Er wordt gewerkt met gereedstaande laptops.

Leerdoelen

  • U maakt kennis met belangrijke theoretische inzichten rondom het compenseren van lees- en spellingproblemen.
  • U kent de functionaliteiten van Kurzweil, Alinea, Read&Write en Appwriter.
  • U weet waar u rekening mee moet houden voor een succesvolle inzet van dyslexiesoftware bij u op school.

Tip: Volg ook de Studieochtend Preventie en Remediëren

Deze studieochtend sluit goed aan op de studiemiddag Compenserende Dyslexiesoftware en wordt op dezelfde data georganiseerd. Lees hier meer over deze studieochtend.

Inschrijven

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Tijd

13.30 - 16.00 uur

Studiebelasting

2,5 uur 

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal
20% korting voor elke 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Datum

  • op dit moment nog niet bekend

Locatie

Lexima, Leusden