Regiobijeenkomst Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD) voor het PO

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze nieuwe remediërende en compenserende programma's voor in het primair onderwijs.

In het Lexima LLD-Onderwijszorgtraject werken scholen systematisch aan een integrale, effectieve  aanpak voor het voorkomen van leesproblemen en dyslexie én  het bieden van adequate hulp bij  hardnekkige lees- en spellingproblemen. Het  implementatieproces wordt volgens een beproefde  methode geborgd. Bestuurlijk commitment in het kader van Passend Onderwijs en de  samenwerking met gemeenten en behandelaars vormen belangrijke schakels in deze unieke,  integrale aanpak.

Lexima nodigt alle intern begeleiders, remedial teachers, dyslexie specialisten en schoolleiders  in het primair onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te wonen. We verheugen ons op uw  komst!

Programma >>

Datum en locatie >>

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -  met koffie en thee
13:30 - 13:35 Welkom en inleiding
- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs   
13:35 - 14:30 Ernstige leesproblemen voorkomen met Bereslim en het interventieprogramma Bouw! 
Demonstratie Bouw! en Bereslim, wetenschappelijke onderbouwing en theoretische achtergronden. 
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
14:30 - 15:00 Letterstad en Dexlex
Maak kennis met de nieuwe remediërende programma's voor lezen en spellen!
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
15:00 - 15:30 Nieuw! Alinea en Kurzweil
Maak kennis met het nieuwe compenserende programma Alinea en laat u informeren over de good practice verhalen van Kurzweil in het primair onderwijs.
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
15:30 - 16:00 Bovenschoolse integrale aanpak
Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?
- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs
.


Datum en Locatie

woensdag 4 oktober 2017 Roosendaal exacte locatie volgt
woensdag 8 november 2017 Hoogeveen exacte locatie volgt
woensdag 15 november 2017 Utrecht exacte locatie volgt
woensdag 29 november 2017 Alkmaar exacte locatie volgt

Inschrijven/aanmelden

Deelname is gratis.  U dient zich wel vooraf aan te melden.

Inschrijven/Aanmelden

Deelname is gratis.
U dient zich wel vooraf aan te melden

Data en locatie >>

Tijd:

13.30 - 16.00 uur

Bouw