Regiobijeenkomst Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD) voor het PO

Programma >>

Datum en locatie >> 

Goed kunnen lezen en schrijven is van enorme waarde in onze kennismaatschappij. Toch verlaat een kwart van de leerlingen de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of meer, dat resulteert uiteindelijk jaarlijks in 50.000 laaggeletterden. Landelijk krijgt bijna 8 procent van de basisschoolleerlingen de diagnose dyslexie, dat is twee keer zoveel als de wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde norm. En verder blijkt dat de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen sterk wisselt van school tot school. Veel kinderen met dyslexie krijgen niet de zorg die ze nodig hebben omdat de voorzieningen op scholen te wensen overlaten. Dat zijn knelpunten die om een doortastende aanpak vragen.

Veel leesachterstanden zijn te voorkomen met goed leesonderwijs, tijdige interventies en met de juiste aandacht voor leerlingen bij wie het leerproces hapert.

Integrale aanpak

"Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden."

Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen laaggeletterdheid en dyslexie komt Prof. Dr. Aryan van der Leij (UvA) tot de stelling: als je kunt voorkomen dat leerlingen in het primair onderwijs zwakke lezers worden, houd je de echt dyslectische leerlingen over. Hij zegt:

"Als er nu iets duidelijk is geworden uit wetenschappelijk onderzoek is dat dyslexie en laaggeletterdheid vloeiend in elkaar overlopen. Het zijn posities aan de onderkant van geletterdheid waartussen alleen onderscheid gemaakt kan worden op basis van hetzelfde instrument: het verschil in invloed van intensieve, vroegtijdige, langdurige en doelgerichte interventies."

Het LLD-Onderwijszorgtraject

In het Lexima LLD-Onderwijszorgtraject werken scholen systematisch aan een integrale, effectieve aanpak voor het voorkomen van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie én het bieden van adequate hulp bij hardnekkige lees- en spellingproblemen.  

Wilt u meer weten over dit thema dan kunt u gratis een regionale studiemiddag bijwonen, waarin u inzicht krijgt in de succesvolle (bovenschoolse) aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. Ook maakt u dan kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima: Bouw!, Bereslim, Letterstad, Dexlex, Alinea en Read&Write.  

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -  met koffie en thee
13:30 - 13:35 Welkom en inleiding
- Henri Smit of Anniek Noorman, Consultant Passend Onderwijs   
13:35 - 14:30 Ernstige leesproblemen voorkomen met Bereslim en het interventieprogramma Bouw! 
Demonstratie Bouw! en Bereslim, wetenschappelijke onderbouwing en theoretische achtergronden. 
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog of
- Debby Merema, orthopedagoog
14:30 - 15:00 Letterstad en Dexlex
Maak kennis met de nieuwe remediërende programma's voor lezen en spellen!
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog of
- Debby Merema, orthopedagoog
15:00 - 15:30 Nieuw! Alinea en Kurzweil
Maak kennis met het nieuwe compenserende programma Alinea en laat u informeren over de good practice verhalen van Kurzweil in het primair onderwijs.
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog of
- Debby Merema, orthopedagoog
15:30 - 16:00 Bovenschoolse integrale aanpak
Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?
- Henri Smit of Anniek Noorman, Consultant Passend Onderwijs
.


Datum en Locatie

Binnenkort verschijnen hier de nieuwe data en locaties voor het schooljaar 2018/2019

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Datum/locatie en inschrijven

Binnenkort verschijnen hier de nieuwe data en locaties voor het schooljaar 2018/2019. U kunt zich dan ook inschrijven.

Deelname is gratis

Tijd

13.30 - 16.00 uur

Bouw