Studiemiddag PO: Gezamenlijke (bovenschoolse) aanpak leesproblemen en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. Met de juiste interventies met de geavanceerde softwareprogramma's Bouw!, Bereslim, Kurzweil en Sprint gaan zij erop vooruit en bespaart u tijd en geld. Samenwerken op basis van een goed doordachte visie en een helder beleidsplan staat voorop.

Lexima nodigt alle intern begeleiders, remedial teachers, dyslexie specialisten en schoolleiders in het primair onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te wonen. We verheugen ons op uw komst!

Programma >>

Datum en locatie >>

Gastspreker Bert Jeuring >>

Direct naar aanmelden (gratis) >>

Programma 

13:00 - 13:30 Inloop - met koffie en thee
13:30 - 13:35 Welkom en inleiding
-
 Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs
13:35 - 14:15 Ernstige leesproblemen voorkomen met Bereslim en het interventieprogramma Bouw! 
Demonstratie Bouw! en Bereslim, wetenschappelijke onderbouwing en theoretische achtergronden. 
- Annette Roetenberg, Kinder- en jeugdpsycholoog of
Marleen Korf, orthopedagoog 
14:15 - 15:00 Kurzweil en Sprint(Plus)
De meerwaarde van geavanceerde compenserende dyslexiesoftwareprogramma's Kurzweil en Sprint Plus bij dyslexie.
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog of
- Marleen Korf, orthopedagoog  
15:00 - 15:40 Praktijkvoorbeeld
Implementatie binnen een samenwerkingsverband, hoe pak je dat aan?
- Bert Jeuring, lid Implementatie team Kurzweil 3000, St. KOE
15:40 - 16:00 Bovenschoolse aanpak
Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?
Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs

Na afloop is er gelegenheid tot uitwisseling van gebruikerservaringen, ruimte voor vragen en de mogelijkheid om te netwerken.

Meer informatie Passend Onderwijs >>

Meer informatie over het Bovenschools Arrangement Dyslexie >>

Meer informatie over het Bovenschools Arrangement Preventie van leesproblemen >>

Datum en locatie

woensdag 7 juni 2017 Den Haag Golden Tulip Hotel
Kinderen v Versteegplein 18
2713 HB Zoetermeer
Routebeschrijving 

Gastspreker Bert Jeuring

Bert Jeuring is lid van het implementatieteam van de Stichting Katholiek Onderwijs te Enschede.

Bert Jeuring

Met het bestuur is het Bovenschools Arrangement Dyslexie overeengekomen, daarmee is de implementatie en de structurele ondersteuning voor alle 20 scholen voor meerdere jaren vastgelegd.

Bert vertelt geheel op basis van eigen ervaringen hoe een dergelijk project is opgezet, wat de voordelen zijn en waarmee rekening gehouden moet worden. Een succesverhaal, waarbij leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie in het primair onderwijs in Enschede een eerlijke kans op succes wordt geboden. 

Aanmelden (gratis) >>