Studiemiddag PO: Zo voorkomt u leesproblemen

Bewezen aanpak met Bouw! en Bereslim

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u inzicht in de unieke evidence-based aanpak om leesproblemen te voorkomen en diagnoses dyslexie te verminderen. U maakt kennis met de interventieprogramma's Bouw! en Bereslim. We presenteren de wetenschappelijke inzichten en onderbouwen hoe u de 25% zwakste leerlingen (D/E) naar een hoger leesniveau (>C) tilt.

De bijeenkomst is speciaal voor intern begeleiders, remedial teachers, dyslexie specialisten en schoolleiders in het primair onderwijs. U komt toch ook?

Programma >>

Datum en locatie >>

Meer informatie over Bereslim >>

Meer informatie over Bouw! >>

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -   met koffie en thee
13:30 - 13:35 Welkom en inleiding
Marleen Korf, orthopedagoog of
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
   
13:35 - 14:10 Bereslim
Demonstratie Bereslim, wetenschappelijke onderbouwing, theoretische achtergronden en good practice.
Marleen Korf, orthopedagoog bij Lexima of
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog bij Lexima
 
14:10 - 15:00 Bouw!
Leesproblemen voorkomen met het interventieprogramma Bouw! Demonstratie, wetenschappelijke onderbouwing, en theoretische achtergronden.
Marleen Korf, orthopedagoog  bij Lexima of
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog bij Lexima   
15:00 - 15:20 Hoe inzetten in de praktijk?
Bovenschoolse mogelijkheden en good practice.
Marleen Korf, orthopedagoog bij Lexima of
- Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog bij Lexima   
15:20 - 15:30 Vragen en discussie
15:30 - 16:00 Persoonlijk advies - Uitwisseling van gebruikerservaringen, ruimte voor vragen en de mogelijkheid om te netwerken.


Datum en Locatie

De nieuwe data voor het schooljaar 2017/2018 zijn binnenkort beschikbaar

Lexima organiseert ook gratis studiemiddagen met als onderwerp 'Zo voorkomt u leesproblemen en zo helpt u leerlingen met dyslexie - de gezamenlijke bovenschoolse aanpak'.  Als u daar belangstelling voor heeft ga dan naar deze pagina. 

Inschrijven/Aanmelden

De nieuwe data voor het schooljaar 2017/2018 zijn binnenkort beschikbaar

Tijd:

13.30 - 16.00 uur

Bouw