Kurzweil 3000 (basis)

Vaardigheidstraining voor onderwijsprofessionals om te leren werken met de basis- en geavanceerde functionaliteiten van Kurzweil 3000. Na afloop kunt u direct de volgende dag met uw leerlingen aan de slag.

Doelgroep

De vaardigheidstraining Kurzweil 3000 (basis)  is bedoeld voor leerkrachten, docenten, IB'ers, ICT'ers en andere onderwijsprofessionals.

Inhoud

Na de introductie gaat u zelf aan het werk met Kurzweil 3000 versie 15. Onze deskundige en gespecialiseerde trainers maken gebruik van diverse werkvormen, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. U krijgt praktische voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de oefenmomenten leert u werken met:

 • de leesfuncties (NL en MVT)
 • woordenboeken (NL en MVT)
 • de schrijffuncties; spellingcontrole, woordvoorspeller, homofonen
 • de studeertools: markeerstiften,mindmapping, kolomnotities
 • de notitiemogelijkheden voor het invullen van werkboeken/toetsen
 • verschillende documenten: Word, PDF, internet, epub, gescande documenten
 • de basis van de bewerkingstools: gebiedsbewerker, OCR correctie en taaltagging

Er is ruimte voor uw vragen en na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Werkwijze

 • Er wordt gewerkt met gereedstaande laptops.
 • U werkt in tweetallen.
 • Instructie en zelf werken wisselen elkaar af.
 • Tijdens de instructie en het zelf werken wordt gebruik gemaakt van computers met het besturingssysteem Windows.
 • Er is ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in de vorm van een brainstorm.

Leerdoelen

 • U kent de theoretische achtergronden met betrekking tot de inzet van dyslexie-ICT.
 • U kent de basis- en geavanceerde vaardigheden van Kurzweil 3000. 
 • U weet hoe u Kurzweil 3000 doeltreffend in  kunt inzetten.
 • U kunt Kurzweil 3000 zó inzetten dat  het meegroeit met de behoefte van de
  leerling en weet daarmee een doorgaande  leerlijn van PO naar VO, naar MBO/HO te  waarborgen.
 • U kunt uw leerlingen met dyslexie zelfstandiger laten werken, wat motiverend
  werkt voor alle betrokkenen.

Tip: Volg ook..

Training: Toetsen en examens met Kurzweil (PO/VO)

Cursus: Scannen en bewerken met Kurzweil 3000 (gevorderd)

Cursus: Beleid en implementatie compenserende dyslexie-ICT (tweedaagse)

Inschrijven

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Tijd

9.30 - 16.00 uur

Studiebelasting

6 uur 

Kosten

€ 245,- per persoon, inclusief lunch en cursusmateriaal.
20% korting voor de 2e en elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Data

 • vrijdag 8 februari 2019
 • dinsdag 21 mei 2019

Locatie

Lexima, Leusden