Gecertificeerd Dyslexie-ICT-coach

Dyslexie-ICT is onmisbaar tijdens en na de (vergoede) behandeling van leerlingen met dyslexie. De behandelaar zit in een unieke  positie en kent de problematiek goed. Deze  cursus omvat een totaalaanpak met praktische  en theoretische ondersteuning bij de inzet  van geavanceerde hulpmiddelen. Het gebruik  van een behandelaarslicentie (inclusief  scanfunctie) is inbegrepen. Belangrijke thema's  zijn oriënteren, adviseren en implementeren.

Doelgroep

De cursus Gecertificeerd dyslexie-ICT coach  is uitsluitend bedoeld voor behandelaars  verbonden aan een instituut.

Inhoud

Dyslexie hulpmiddelen zijn onmisbaar tijdens en na de (vergoede) behandeling van leerlingen met dyslexie. De hardnekkige problematiek van een leerling laat zien dat er meer en blijvende ondersteuning nodig is. De behandelaar zit in een unieke positie en kent deze problematiek goed.

We zien dat steeds meer behandelaars ervoor kiezen dyslexie-ICT te integreren in de behandeling of als extra module aansluitend op de behandeling. Behandelaars zien de resultaten van het inzetten van dyslexie-ICT als integraal onderdeel van de behandeling. Ze kunnen zich hiermee profileren naar ouders en scholen.

Tijdens deze opleiding krijgen behandelaars theoretische en praktische handvatten voor het inzetten van geavanceerde dyslexiesoftware. Daarnaast oefent de behandelaar in een pilot om het programma Kurzweil gedifferentieerd aan de leerling aan te bieden en zo optimaal gebruik te maken van de remediërende en compenserende effecten. Het gebruik van een behandelaarslicentie (inclusief scanfunctie) is inbegrepen in het totaalpakket, evenals licenties voor thuisgebruik en gebruikersrapportages.

De opleiding Dyslexie-ICT Coach voor behandelaars bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

  1. behandelaarsmodule
  2. vaardigheidstraining Kurzweil 3000
  3. deelname aan behandelaarskring (2x per jaar)

Werkwijze

Diverse werkvormen waarbij in groepen wordt gewerkt en aan de hand van casuïstiek verantwoorde keuzes worden gemaakt voor het inzetten van het juiste hulpmiddel. Theorie en praktisch werken worden afgewisseld. De Gecertificeerde Dyslexie-ICT Coach kan leerlingen begeleiden bij het werken met een hulpmiddel en ouders en collega's adviseren en ondersteunen.

Tijdens demonstraties van de hulpmiddelen en het zelf werken met de hulpmiddelen, wordt gebruik gemaakt van computers met het besturingssysteem Windows.

Leerdoelen

  • U biedt gespecialiseerde hulp aan leerlingen  met dyslexie. 
  • U biedt leerlingen met dyslexie een  oplossing om zelfstandig en gemotiveerd te  werken. 
  • U kent de mogelijkheden van dyslexie-ICT  en adviseert en ondersteunt ouders en  collega's.

Heeft u belangstelling voor deze training? Neem dan contact op met Lexima Academie.

Telefoon: 033 434 80 00
E-mail:       educatie@lexima.nl